Taffsa inte...!

Något som inte gått många förbi. Är polischefens Dan Eliassons högst korkade idé han har satt till verket.

Att dela ut armband till unga tjejer med uppmaningen "Taffsa inte".

Detta är i mina ögon, ett naivt och blåögt försök till att komma underfund med, att unga kvinnor allt oftare utsätts för olika former av ofredande.

Ska ett armband göra saken bättre? Är förhoppningen att gärningsmannen ska läsa och ta sitt förnuft till fånga och ge fan i att taffsa... Nej, tror kappass det...

Kanske trissar detta bandet bara upp stämningen, över det förbjudna och lockelsen att skrida över gränsen. Med motiveringen att en sådan här handling inte är något annat än en makthandling och med avsikt att förtrycka sitt offer.

Tänk er parallellen av en fortkörares medvetenhet. Att han ligger över hastighetsbegränsningen och spänningen/kicken av att detta kan leda till oväntade konsekvenser... eller chansen att undgå dem. Vissa av oss tycker helt enkelt att förbjuden frukt, har den saftigaste smaken.

Är det detta som kallas brottsförebyggande arbete? Jag kan knappast samtycka till detta. Från mitt håll får denna insatts inget överväldigande jubel! 

Jag har själv tyvärr bara bittra erfarenheter, om hur vida polisens bemötande och hanterande i samband med att anmäla något man blivit utsatt för.

Istället blir man förnedrad och trakasserad, samt ifrågasatt. 

När deras jobb enbart är att ta emot anmälan och den information/underlag som behövs för en ev. utredning. För att sedan lämna det vidare, till åklagare och utredare. För handläggning av uppgifterna.

Hade poliserna ifråga besparat mig allt lattjo lajban och behandlat mig värdigt och professionellt, kanske jag hade vågat/velat ta "hjälp" av mina medborgerliga rättigheter vid ev. framtida behöv. 

Men just de dörrarna, förblir nog jäkligt stängda från mitt håll.
❤️Amanda 
tafsande tafsande taffsa inte
0 kommentarer